SKYN JOU LIG RAAK BETROKKE

“Kom SA laat skyn jou Lig! Vir jou het die lig gekom, die magtige teenwoordigheid van die Here het vir jou lig gebring.” Jesaja 60:1-3

RAAK BETROKKE SKYN JOU LIG.

Vir eenmalige, meermalige of ‘n maandelikse bydrae, tiendes, dank of lofoffers:
Capitec Bank:
Spaarrekening:
Rekeningnommer: 1302784186
Taknommer: 470010
Verwysing: L-I-G Projek

E-pos asb enige bydrae bewyse na: eet8eet@gmail.com