Ek is sy

“Sterkte en eer is haar kleed, en sy lag oor die dag wat kom en vrees nie die toekoms nie.” Spreuke 31:26

1 Timoteus 1:12-17. “Teenoor Christus ons Here is ek dankbaar. Hy het my krag gegee en my betroubaar geag om in sy diens te stel, al het ek Hom voorheen belaster, vervolg en beledig. Maar God was genadig teenoor my omdat ek in my ongeloof nie geweet het wat ek doen nie. Ons Here het my oorlaai met sy genade en met geloof en liefde wat ons deel is in Christus Jesus. Dit is ‘n betroubare woord en kan sonder voorbehoud aanvaar word: Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te verlos. Van hulle is ek die grootste. Maar juis daarom was God my genadig sodat Christus Jesus aan my, as die grootste sondaar, al sy verdraagsaamheid sou betoon en ek ‘n voorbeeld kon wees vir almal wat in die toekoms in Hom sou glo om die ewige lewe te verkry. Aan Hom wat vir ewig Koning is, die onverganklike, onsienlike, enigste God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid! Amen.” Tania Delport

Soos ‘n ware kind van Afrika, het Tania Delport op ‘n plaas grootgeword. Dis ook daar, waar sy met die plaaswerkers en hul kinders as speelmaats, die Xhosa taal natuurlik vlot leer praat, lees en skryf het wat haar in ‘n liga van haar eie plaas.

Tania Delport is in haar finale seisoen van liefde en lewe. Haar prioriteit is haar man Pieter. Sy is toegewyd en gaan haar gawes met veral vroue deel.

Tania Delport se G-I-L in die nag het L-I-G in die dag geword.

Haar lewe het vlerke gekry. Dis tyd vir joune!