L-I-G L-I-G

“Kom SA laat skyn jou lig! Vir jou het die lig gekom, die magtige teenwoordigheid van die Here het vir jou lig gebring.” Jesaja 60:1-3

My G-I-L in die nag het L-I-G in die dag geword, want God is Liefde. God se liefde is genoeg wanneer jy bloei of wanneer jy sing op die lied van die lewe!

Net die bloed van Sy Seun, Jesus Christus, is genoeg om jou die Ewige Lewe te gee, om vir jou hoop te gee. God is genoeg.

Ek het ontdek niks is vir God onmoontlik nie. Die Heilige Gees lei in volle waarheid. Bid lofprysend. Hy bemoedig in elke omstandigheid.

Ek weet sonder twyfel ja en amen op Johannes 14:14 “as julle iets in My Naam vra sal Ek dit doen.”

Daarom, toe sê Jesus vir my “Ek is die opstanding en die lewe. Wie in My glo, sal lewe, al sterwe hy ook, en elkeen wat lewe en in My glo, sal nooit sterwe nie.”

Ek glo dit. . . GLO JY DIT?

L-I-G funksies.
L-I-G fondsinsameling funksies.
L-I-G fees jaarliks.
L-I-G Boeke en Produkte